Strada Viesparilor, nr. 19, etaj 2,  sector 2, București, România +4 021 312 62 10 +4 031 405 02 75 office@cnrr.ro Consiliul National Roman pentru Refugiati

Asistenta si servicii complexe pentru solicitantii de azil din Romania

 

   Consiliul National Roman pentru Refugiati implementeaza proiectul intitulat „Asistenta si servicii complexe pentru solicitantii de azil din Romania”, care se adreseaza solicitantilor de azil din Romania, pentru o perioada de 6 luni.

           Proiectul este implementat in parteneriat cu fundatia AIDrom si este finantat prin programul national Fondul pentru Azil, Migratie si Integrare.

           Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea situatiei solicitantilor de azil din Romania prin promovarea unui sistem de asistenta sociala si materiala complementara si servicii specializate in vederea cresterii nivelului de trai al solicitantilor de azil înRomania.

         De asemenea, urmarim optimizarea stării generale a solicitanţilor de azil din centrele de cazare şi proceduri de azil (Bucureşti, Galaţi, Şomcuta Mare, Rădăuţi, Timişoara, Giurgiu), dar si a persoanelor care locuiesc in afara centrelor de cazare si proceduri de azil, şi creşterea nivelului de trai al acestora prin oferirea de asistenţă materială efectivă, concretizată sub formă de:

• asistenţă materială pentru traducere acte de stare civilă şi/sau diplome, precum şi legalizarea/autentificarea/apostilare acestor documente;

• pachet de alimente pentru toti solicitanţii de azil transferaţi între centrele regionale sau transferati de la locul depunerii cererii de azil în centrele regionale.

• pachet de instalare, la momentul depunerii cererii de azil, pentru solicitantii de azil care solicită şi cărora li se aprobă cazarea în centrele regionale, cat si pentru SA cazati in Centrele de Cazare si Consiliere – AIDRom, atat la Bucuresti cat si la Timisoara;

• asistenţă financiară lunară pentru solicitantii de azil din categoria persoanelor vulnerabile

• acordarea lunară de tichete sociale pentru toti solicitantii de azil cazati in centrele Regionale de cazare si proceduri de azil, centrele AIDRom, cat si pentru solicitantii de azil care locuiesc in afara centrelor de cazare, acordarea de pachete cu hrana si materiale de igiena, etc. pentru SA cazati in centrele de Custodie Publica Arad si Otopeni, etc.;

• achiziţionarea de rechizite si materiale didactice auxiliare, suportarea cheltuielilor de hrană la grădiniţa pentru copiii solicitanti de azil, alte cheltuieli necesare la scoala si gradinita, etc.;

facebook_page_plugin