Strada Viesparilor, nr. 19, etaj 2,  sector 2, București, România +4 021 312 62 10 +4 031 405 02 75 office@cnrr.ro Consiliul National Roman pentru Refugiati

Integrarea refugiaţilor în România

 

    Finantat de  Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati - UNHCR   

Proiectul are ca principale obiective facilitarea accesului persoanelor cu o formă de protecţie la beneficii şi servicii sociale, la piaţa forţei de muncă, la obţinerea cetăţeniei române, la procesul de reunificare şi reîntregire familială şi la alte drepturi atribuite statutului de refugiat, conform legii.

 

 

     De asemenea, în cadrul proiectului sunt organizate întâlniri cu principalele instituţii (Inspectoratul General pentru Imigrări, Direcţii Generale de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului, Agenţii Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, etc.) şi organizaţii non-guvernamentale din domeniul integrării.

      Scopul urmărit este familiarizarea actorilor locali cu problematica integrării refugiaţilor din România, descrierea cadrului legal - naţional şi internaţional - privitor la dreptul refugiaţilor, precum şi conştientizarea factorilor de decizie locali asupra responsabilităţilor asumate conform legislaţiei naţionale, în vederea integrării refugiaţilor în societatea românească.

     În plus, în cadrul proiectului sunt formulate o serie de propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei în domeniul şi totodată, au fost înteprinse activităţi de lobby şi advocacy în cadrul principalelor instituţii responsabile pentru integrarea persoanelor cu o formă de protecţie în România.

facebook_page_plugin